JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku kujunemisest

Võrgustikule panid aluse viis teemakohast Daphne projekti, milles osalesid aastatel 2003-2009 kokku 28 organisatsiooni kõikjalt Euroopa Liidust. Nende projektide koordinaator oli Saksamaal Göttingenis asuv Teraapiline Naiste Nõustamiskeskus (Therapeutische Frauenberatung). Kõigil nendel projektidel oli üks eesmärk: teavitada organisatsioone ja ühiskonda laiemalt vägivallast tulenevatest terviseprobleemidest, eriti aga posttraumaatilisest stresshäirest (PTSD). Selleks koostati audiovisuaalsed koolitusmaterjalid ja levitati neid kogu Euroopas; projektipartnerid viisid nende põhjal läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele (ohvriabitöötajad, meedikud, politseinikud jne). Projektitegevused aitasid tõsta üldist teadlikkust lähisuhtevägivallast ja andsid impulsse tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamiseks partnerriikides. Nende projektide käigus hakati nägema vajadust ühtse üle-euroopalise koostöövõrgustiku järele.